Confessions of an Economic Hit Man..

Confessions of an Economic Hit Man reveals a game that, according to John Perkins, is “as old as Empire” but has taken on new and terrifying dimensions in an era of globalization. And Perkins should know. For many years he worked for an international consulting firm where his main job was to convince LDCs (less developed countries) around the world to accept multibillion-dollar loans for infrastructure projects and to see to it that most of this money ended up at Halliburton, Bechtel, Brown and Root, and other United States engineering and construction companies. This book, which many people warned Perkins not to write, is a blistering attack on a little-known phenomenon that has had dire consequences on both the victimized countries and the U.S.

“When I read Confessions of an Economic Hit Man, I could not have known that, some years later, I would be on the receiving end of the type of ‘economic hit’ that Perkins so vividly narrated. This book resonates with my experiences of the brutish methods and gross economic irrationality guiding powerful institutions in their bid to undermine democratic control over economic power. Perkins has, once again, made a substantial contribution to a world that needs whistle-blowers to open its eyes to the true sources of political, social, and economic power.” Yanis Varoufakis,

“I loved Confessions of an Economic Hit Man. Ten years ago it exposed the real story. The New Confessions tells the rest of that story the terrible things that have happened since and what we all can do to turn a death economy into a life economy.” Yoko Ono,

“The New Confessions offers deep insights into the nefarious ways economic hit men and jackals have expanded their powers. It shows how they came home to roost in the United States as well as the rest of the world. It is a brilliant and bold book that illuminates the crises we now face and offers a road map to stop them.” John Gray,

“John Perkins probed the dark depths of global oligarchy and emerged into the light of hope. This true story that reads like a page-turning novel is great for all of us who want the better world that we know is possible for ourselves, future generations, and the planet.” Marci Shimoff,

“Perkins provides a profound analysis of two forces vying to defi ne the future. One is intent on preserving systems that serve the few at the expense of the many, while the other promotes a new consciousness of what it means to be human on this beautiful, fragile planet. This powerful book inspires and empowers actions that manifest an awakening to our collective ecosystem and the rebirth of humanity an ECOrenaissance.” Marci Zaroff,

bir-ekonomik-tetikcinin-itiraflariDünya ekonomilerini dolandırmak için özel olarak eğitildiğini ve bunun karşılığında çok iyi paralar aldığını itiraf eden ve kendisini ‘ekonomik tetikçi’ olarak tanımlayan ABD’li yazar John Perkins’in kaleme aldığı Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları kitabı, çarpıcı gerçekleri gözler önüne seriyor. Perkins, ‘Görevimiz ülkelere, hiçbir zaman ödeyemeyecekleri borçların altına girmelerine yardımcı olmak. Bu amaca ulaşmak için ise kullandığımız araçlar arasında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet bulunuyor’ diyor.
ABD’de tam 24 yayınevinin yayınlamaya korktuğu, yazarın beş kez yazmaya karar verip, her seferinde rüşvet ve tehditlerle vazgeçirildiği “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları” kitabı, yayınladığı ülkelerde büyük ses getirdi. Türkiye’de de ikinci baskısı piyasaya çıkan John Perkins’in kaleme aldığı kitapta birbirinden ilginç ve çarpıcı itiraflar ile dikkat çekiyor. İtiraf edilenler üçüncü dünya ülkelerinin içine düştüğü ya da düşürüldüğü borç tuzağı, bu ülkelerin sahip olduğu doğal kaynakların hükümetler gözetiminde şirketler tarafından yönetilmesi ve petrol rezervlerinin ve kontrolünün ele geçirilmesi, bunun için darbeden sahte finansal raporlamaya kadar bir çok aracın kullanılmasını, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan ve günümüzde varlığını tüm şiddetiyle hissettiren Amerikan hegemonyasının nelere muktedir olduğu… Kitabı ilginç kılan yıllardır birçok kişi tarafından dile getirilen bu gerçeklerin olayın olayların içinden bir tetikçinin itirafları olması…
Ülkeleri dolandırmak için eğitim aldım
Dünya ülkelerini trilyonlarca dolar borçlandıran yüksek ücretli profesyonellerin sayısı oldukça fazla. İşte John Perkins de bunlardan biri… 26 yaşında MAIN adlı mühendislik firmasında ekonomist olan Perkins, dünya ekonomilerini (Endonezya, Ekvator, Panama, İran, Suudi Arabistan, Venezüella, Irak gibi ülkeler) dolandırmak için özel olarak eğitildiğini ve bunun karşılığında çok iyi paralar aldığını itiraf ediyor. “Dünyada çok fazla ekonomik tetikçi var” diyen Perkins, kitabında şöyle diyor: “Görevimiz ülkelere, hiçbir zaman ödeyemeyecekleri borçların altına girmelerine yardımcı olmak. Bu amaca ulaşmak için ise kullandığımız araçlar  sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet”.
Dünyada ekonomik tetikçilerin oldukça başarılı olduğu belirtilen kitapta üçüncü dünya ülkelerinin 2.5 trilyon dolara yükselen dış borcundan ve bu borcun 375 milyar dolara ulaşan faizine dikkat çekiliyor.
Tetikçiler başarısız olunca devreye çakallar giriyor
İşte Perkins’in tüm dünyada ses getiren kitabından çarpıcı bölümler:
* Özel görevleri yerine getiren tüm ekonomik tetikçiler ödüllendiriliyor. Ekonomik tetikçiler bu ülkelere götürülecek büyük altyapı projelerinin, enerji santrallerinin, barajların, yolların fizibilite raporlarını hazırlıyor ve bu projelerin ülkelerin gayri safi milli hasılalarını artıracağına hükümetleri ikna ediyor. Bunun karşılığında hükümetler uluslararası kurumlara borçlanıyor. Projeleri gerçekleştirenler ise Amerikan şirketleri.

* “Şirketokrasi” diye tanımlanan ve Küresel İmparatorluk amacına ulaşmak için kullanılan yöntemlerle, ekonomik tetikçiler üçüncü dünya ülkelerini 2.5 trilyon dolar borç batağına sürüklüyor ve verilen borç miktarı o kadar fazla oluyor ki, borçlu ülke birkaç sene sonra ödemelerini yapamaz hale geliyor. Bu durumda, şirketokrasi mafya gibi diyetini istiyor.
* Diyet yerine ülkelerden şunlar isteniyor: Birleşmiş Milletler?de vereceği oyun kontrolü, topraklarında askeri üs, petrol ya da Panama Kanalı gibi değerli kaynaklara erişim.
* Şah dönemi İran?ı, Suudi Arabistan, Suharto dönemi Endonezya?sı, Noriega dönemi Panama?sı vs. gibi dönemlerde ekonomik tetikçiler ülke liderlerinin kişisel zenginlik için, olup bitene göz yummaları ile büyük başarılar kaydettiler; ancak Torrijos dönemi Panama?sında, Arbenz dönemi Guatemala?sında, Musaddık dönemi İran?ında, Allende dönemi Şili?sinde liderlerin halklarının kurtuluşu ve refahı için Ekonomik Tetikçilerin politikaları karşısında direnmeleri ile başarısızlığa uğradılar.
* Ekonomik tetikçilerin başarısızlığı demek çakalların devreye girmesi demektir. Daima ekonomik tetikçilerin bir adım gerisinde, gölgede bekleyen suikastçılar olan çakallar, ortaya çıktığında ise başkanlar ya devrildi ya da şiddetli ?kaza?larda yaşamlarını yitirdiler. Ve eğer şanssızlık sonucu çakallar da başarılı olamadıysa, bu durumda Küresel İmparatorluk için genç kadınlar ve adamlardan oluşan ordular dünyanın savaş sahnesinde yerlerini aldılar. Tıpkı Afganistan?da ve Irak?ta olduğu gibi?
GSMH fetişizmi yaratarak ülkeleri borçlandırdık
Ekonomik tetikçilerin ülkelerin “taptığı” makro ekonomik göstergeleri kullanarak GSMH fetişizmi yarattıklarını ve bunu kullanarak ülkeleri nasıl borçlandırdıklarını Perkins, şöyle anlatıyor:
“Ekonomik büyüme tümüyle insanlık için yararlıdır. Büyüme arttıkça yararları da artar. Öyleyse ekonomik büyüme ateşini körükleyen kişiler yüceltilmeli ve ödüllendirilmeliler, yaşamın kıyısındakilerin istismarı pahasına olsa da. Bu inançla her türlü korsanlığı hoş gördük. Her yerde masum insanların ırzına geçtik, talan ettik, katlettik. Tahmin, ekonometri ve istatistik gibi istendiği tarafa çekilebilir sözde bilimler sayesinde bir şehri önce bombalayıp sonra yeniden inşa etmeyi ekonomide muazzam büyüme addettik.”

Neslin; Confessions of an Economic Hit Man … John PERKİNS.., 10.0 out of 10 based on 2 ratings