Robert L. Heilbroner,  özgün adıyla The Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers kitabında, Harvard Üniversitesi’ne girdiği 1936 yılından itibaren, yıllar boyunca, belli başlı iktisat düşünürleri üzerinde yapmış olduğu çalışmaları derlemiştir.

Robert L. Heilbroner, İktisat Düşünürleri Büyük İktisat Düşünürlerinin Yaşamları ve Fikirleri kitabında:

* İktisadi Devrim
* Adam Smith’in Harika Dünyası
* Parson Malthus ve David Ricardo’nun Hazin Öngörüleri
* Ütopyacı Sosyalistlerin Düşleri
* Karl Marks’ın Amansız Sistemi
* Victoria Dönemi ve İktisatın Yeraltı Dünyası
* Thorstein Veblen’in Yaban Toplumu
* John Maynard Keynes’in Sapkınlıkları
* Joseph Schumpeter’in Çelişkileri
* Dünyevi Felsefenin Sonu mu? gibi konuları ele alırken, tutkuları, zaafları ve hırslarıyla ikitisat tarihine yön vermiş bu düşünürleri ve insanları etkileyen fikirlerini ele almıştır.