Ebced hesabı, bir sayı sistemini ifade etmekle birlikte bu sayı sistemi özel alfabetik bir düzen şeklindedir. Ebced hesabında, her harfe birer değer atanır ve kelimelerin sayısal anlamda ifade edilmesi sağlanır. Bu hesap, bakıldığında kriptolojinin de uzmanlık alanına giren bir konudur. Çünkü Ebced hesabı şifrelemede de kullanılan bir yöntemdir ve bu türler gizli tutulmak istenen bilgilerin yazıya geçirilmesinde de kullanılmıştır. Bunun dışında kelimelerin sayısal olarak ifade edildiği bu yöntemin diğer kullanım alanlarına bakıldığı zaman karşımıza, doğum tarihine göre yeni doğan bebeklere isim verme, isimlerin sembolleştirilmesi işlemi, geometri ve fizik gibi bilimler, dini ilimler, Vefk ve Cifr ilimlerinde ve de tarih düşürme çıkmaktadır. Görüldüğü üzere, Ebced hesabı şifreleme dışında da birçok alanda kullanılan bir yöntemdir. Ebced hesabıyla ilgili toplumda bazı yanlış bilgiler bulunur. Bu yanlış bilgilerden en önemlisi ise, Ebced hesabının İslam tarihiyle insanoğlunun keşfettiği düşüncesidir. Bu sistem toplumda bu şekilde düşünülürken, gerçekte Ebced hesabının İslam dininden önce de bazı toplumlarda kullanıldığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır

Ebced hesabıyla ilgili toplumda çoğu kişinin yanlış olarak bildiği bir diğer konu ise, harflerin ve rakamların sıralaması konusudur. Bu sistemde harflere sayı değerleri atılır ve harflere atanan bu sayı değerleri Arapça alfabe sıralamasına göre yapılmamaktadır. Bilinenin aksine sıralamada Arapça alfabesi değil, İbranice ve de Süryanice esas alınmaktadır. Bakıldığında Arapça alfabesindeki harflerin ebcet değerlerinin 1 ile 1000 arasında değişmekte olan farklı değerlere sahip olduğu görülmektedir. Bu durum ise, yazılı bir metnin Ebced hesabıyla nasıl bir sayısal sonuç çıkaracağı oldukça karmaşık ama bir o kadar da sistemli bir konudur. Bu karmaşıklık kullanım amacına göre değişiklik gösterebilen bir konudur.